Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 16/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 17/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 Zmena účastníckeho programu na program Kengura 30, predaj zariadenia Nokia Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail 18/2016 Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2016 Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  1 700,00 EUR 
Detail 72016 Objednávka vyšlá 3. 5. 2016 kancelársky nábytok B2B Partner s.r.o. 44413467   
Detail 15/2016 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H+EKO, spol. s r.o. Košice 31688985   
Detail 92016 Objednávka vyšlá 2. 5. 2016 certifikácia prietokového merača na ČOV Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521   
Detail 3/2016 Faktúra došlá 25. 4. 2016 Faktúry za mesiac marec 2016 Faktúry za mesiac marec 2016    
Detail 82016 Objednávka vyšlá 21. 4. 2016 žiarovky LED na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361  0,00  
Detail 13/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 4. 2016 Vysporiadanie nárokov výkonných umelcov a výrobcov podľa Autorského zákona. Slovgram 17310598   
Detail 14/2016 Zmluva Dodávateľská 14. 4. 2016 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie agendy - homebanking. IFOsoft s.r.o. 31666108  1,20 EUR 
Detail 62016 Objednávka vyšlá 6. 4. 2016 Adresné body, Ortofotomapa na celé k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342  500,00 EUR 
Detail 12/2016 Zmluva Dodávateľská 4. 4. 2016 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail 11/2016 Zmluva Dodávateľská 1. 4. 2016 Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". HAVRAN spol. s.r.o. 46914269  27 546,00 EUR 
Detail 2/2016 Faktúra došlá 28. 3. 2016 Faktúry za mesiac február 2016 Faktúry za mesiac február 2016    
Detail 52016 Objednávka vyšlá 21. 3. 2016 Okná 2 ks Slovaktual s.r.o. 43577512  278,00 EUR 
Detail 1/2016 Faktúra došlá 7. 3. 2016 Faktúry za mesiac január 2016 Faktúry za mesiac január 2016    
Detail 42016 Objednávka vyšlá 3. 3. 2016 Projekt ako podklad pre vypracovanie žiadosti oNFP Michal Turlík    
Detail 32016 Objednávka vyšlá 2. 3. 2016 Vchodové dvere do budovy OcÚ Slovaktual, s.r.o.   0,00  
Detail 10/2016 Zmluva Dodávateľská 29. 2. 2016 Uskutočnenie stavebných prác stavby - areál ČOV v obci Chmeľnica Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  50 326,36 EUR 
Detail 9/2016 Zmluva Dodávateľská 22. 2. 2016 Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ AGGER, s.r.o. 45982007   
Predošlá  | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  Ďalšia