Farnosť

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

27.11.2022

ZAČÍNAME ADVENT 2022

ČAKÁ NÁS ADVENT... Po roku opäť príležitosť k spomaleniu. K stíšeniu sa.
Dokážeme ho ešte vôbec vnímať? Rozpoznať, že je? Alebo hneď od začiatku
budeme mať Vianoce? A potom príde 24. december a nám budú liezť koledy na nervy. Unavení z toho všetkého, budeme radi, že je konečne po Vianociach. 26. novembra 2022 nám kňaz požehnal adventné vence.


26.11.2022

Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD., hlavný celebrant ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI V CHMEĽNICI

26. novembra 2022 bola v Chmeľnici odpustová slávnosť nášho patróna sv. Ondreja. Hlavným celebrantom bol Doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD.


9.10.2022

Mons. FRANTIŠEK RÁBEK celebroval odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie

Mons. František RÁBEK, slovenský rímskokatolícky biskup a prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, celebroval v Chmeľnici odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie 9. 10.2022 za účasti biskupského vikára, plk. PaedDr. Jozefa PALUBU.


15.8.2022

Sviatok NANEBOVZATIA Panny Márie v Chmeľnici

Svätú omšu pri kaplnke Nanebovzatie Panny Márie celebroval náš pán farár Tomáš Gondkovský. Po svätej omši posvätil byliny. Gazdinky pripravili chutné koláčiky, ktorými pohostili prítomných.


24.6.2022

Vdp. Jozef Palenčár slávil 25. výročie kňažskej vysviacky

Z príležitosti kňazského jubilea 25 rokov od kňazskej vysviacky farára vdp. Jozefa Palenčára sa dňa 22. júna 2022 konala sv. omša v našom kostole.


6.3.2022

Nedeľná chvíľa s mladými Slovákmi, ktorí odišli na polroka do Rwandy

Misionári Slovenskej katolíckej charity, dobrovoľníci Erik a Karin Mihaldovci a ich kamaráti zavítali dnes na pozvanie nášho pána farára Tomáša Gondkovského do Chmeľnice, aby nám porozprávali o svojej polročnej misii v charitnom centre v Rwande.


28.10.2020

ZOMREL NÁŠ SPIŠSKÝ DIECÉZNY BISKUP ŠTEFAN SEČKA

Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD.
spišský diecézny biskup
* 6. júla 1953 - † 28.10.2020
Jeho biskupským heslom bolo “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí)


6.5.2020

Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami

V kostoloch počas bohoslužieb budú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy budú platiť aj pre stojacich ľudí. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie. Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov.


17.3.2020

Online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici

Nonstop online prenos z kostola sv. Ondreja v Chmeľnici si môžete pozrieť na stránke Youtube na tomto odkaze: https://youtu.be/m52WntAtiPA


11.3.2020

Farský úrad - OZNAM - Zákaz verejného slávenia bohoslužieb od 10.3.2020 do 23.3.2020

Slovenskí biskupi prijali rozhodnutie predsedu vlády SR o zákaze verejných bohoslužieb. Prosíme všetkých kňazov Spišskej diecézy, aby stanovený zákaz rešpektovali.
Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb:
Zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.
V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.
Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"
V našej farnosti sú všetky spoločné ľudové pobožnosti zrušené do 23.3.2020. Kostol bude otvorený pre súkromnú pobožnosť v týchto hodinách:
Pondelok: od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Utorok: od 6.00 hod. do 8.00 hod.
Streda: od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Štvrtok: od 6.00 hod. do 8.00 hod.
Piatok: od 16.30 hod. do 19.00 hod.
Sobota: od 6.30 hod. do 9.00 hod.
Nedeľa: od 7.30 hod. do 11.00 hod.
V čase ako boli slúžené verejné sv. omše budú slúžené súkromné sv. omše bez účasti miništrantov, lektorov a za dobrovoľnej účasti ľudu. Budú to sv. omše s úmyslami, ktoré budú vyvesené, budú tiché bez spevu. A musia byť splnené všetky hygienické predpisy to znamená patričná vzdialenosť cca 1,5 m. medzi sebou. Iba zdraví ľudia a na vlastnú zodpovednosť.
Poprosil by som Vás milí bratia a sestry o rešpektovanie týchto pravidiel. A zároveň o pokojné prežívanie týchto ťažkých chvíľ a trpezlivosť.

Publikované: 10.4.2011 | Aktualizácia: 6.3.2024
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies