Vystúpenie Fsk Mladý Marmon - 28.10.2018

V rámci Vďakyvzdania za dary Zeme  vystúpila v nedeľu 28. októbra 2018 v popoludňajšom kultúrnom programe so začiatkom o 13,30 hod. v Športovej hale v Starej Ľubovni aj naša Folklórna skupina Mladý Marmon z Chmeľnice.  Na úvod  všetky zúčastnené folklórne skupiny spoločne zaspievali českú a slovenskú hymnu a pieseň Slovensko naše. Tým si účastníci pripomenuli aj 100. výročie vzniku Československa. Bol to krásny spev zo srdca, mohutne sa rozliehal  po celej športovej hale a mnohí účastníci mali pritom zimomriavky.  Folklóristov pri tomto speve na akodreone doprevádzal Mgr. Martin Karaš. Nasledovalo ocenenie bývalých funkcionárov a pracovníkov okresného úradu pri príležitosti 50. výročia vzniku okresu Stará Ľubovňa. Medzi ocenenými bola aj naša starosta obce Ing. arch. Zita Pleštinská. Po speve mladého folklórneho súboru zo Šarišského Jastrabia vystúpila naša folklórna skupina, ktorú vedia Mgr. Ľudmila Klimková, riaditeľka ZŠ s MŠ v Chmeľnici. V pásme rečňovaniek v chmeľnickom nárečí, tanca a piesní v nárečí, nemeckých a slovenských piesni priblížili účastníkom podujatia našu kultúru, kultúru nemeckej menšiny. V programe vystúpil aj súbor z partnerského mesta Vsetín a súbor z Terchovej.  A vystúpenia súborov z  Kolačkova, Litmanovej, Kamienky a Starej Ľubovne potvrdili, že okres Stará Ľubovňa je regiónom mnohých kultúr.

Súvisiace video