Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo sa uskutočnilo 27. novembra 2018

Prvé ustanovujúce obecné zastupeľstvo sa uskutočnilo 27. novembra 2018. Starostka obce Ing. arch. Zita Pleštinská a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Chmeľnica Mgr. Patrik Lompart PhD., Ing. Beatrix Langová, Ing. Andrea Kosturková, Marta Krafčíková, JUDr. Peter Lompart, Rudolf Haničák  a Pavel Toček  zložili sľub.