Rekonštruujeme detské ihrisko

V rámci rekonštrukcie detského ihriska pribudnú tri nové prvky: drevená zostava s dvomi šmýkalkami, lanová pyramída a reťazová dvojhojdačka s ochrannou dlažbou a lavičky.

 

Prípravné práce pred rekonštrukciou

Pokosenie ihriska 

Dovoz častí prvkov

Vytýčenie v teréne

 

Demontáž hojdačky

Na jej miesto sa inštalovala lanová pyramída


Pribudla nová drevená zostava s dvomi šmýkalkami

Pribudne nová reťazová dvojhojdačka s ochrannou dlažbou