Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa týmto oznamuje, že dňa 13.03.2023 bol potvrdený pozitívny prípad Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Jakubany.

Nálezcom uhynutej  diviačice je Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemková spoločnosť, poľovný revír JAVORINA-VLM Kežmarok.

Informáciu Vám RVPS Stará Ľubovňa dáva na vedomie v rámci súboru opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia tejto nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných, z dôvodu zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých  tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Choroba nie je prenosná na ľudí.

 

 

 

 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk