Filip Orlovský bol vysvätený za kňaza

Dnes bol v Spišskej Kapitule vysvätený za kňaza Filip Orlovský, eRkár a dobrovoľník Dobrej noviny v Keni. Od júla bude pôsobiť v Dolnom Kubíne. Myslime naňho i na ďalších novokňazov vo svojich modlitbách.

 Vysviacka na Spišskej Kapitule 17. júna 2017

Primičná svätá omša 18. júna 2016 v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovn,primičný kazateľ vdp. Mgr. Ľuboš Laškoty

Primičná oslava po svätej omši v športovej hale v Starej Ľubovni

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk