Deti z MŠ priniesli príbeh o bocianovi

Zelená škola prináša praktické príklady dobrej praxe z oblasti environmentálnej výchovy. Deti z MŠ sledovali nášho bociana. Po dlhej zime čakali  a každý deň ho sledovali, kedy sa objaví.   Bocian biely sa prihlásil 25. apríla 2018 na prechodný pobyt  vo svojom stálom hniezde...

10.5.2018

19.05.2018

Zelený kútik v škole