Deň obce Chmeľnica - stretnutie rodákov 2017

Tohoročný deň obce - stretnutie rodákov sa konalo v Chmeľnici 27. augusta 2017. Podujatie sprevádzalo “vymodlené” počasie. Toto tradičné podujatie, na ktoré sme sa v Chmeľnici už celý rok tešili, sa začalo svätou omšou o 10,00 hodine.  Hlavným celebrantom bol náš rodák vdp. Peter Duffala  a slávnostnú svätú omšu slúžil spolu s našim pánom farárom vdp. Tomášom Gondkovským a pátrom Ambrózom, hosťujúcim kňazom z Afriky, z Beninu.

Podujatie bolo sprevádzané rôznymi aktivitami. Deti sa bavili s Ujom Ľubom z Košíc. Dobrú náladu urobili svojim vystúpením bratia Pavol a Matej Alexanderčíkovci s ľudovou hudbou Ľubovka. Zlatým klincom tohto krásneho podujatia bolo divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla v Chmeľnici. Herci si pre účastníkov podujatia pripravili divadelnú hru Ľubomíry Šľampiakovej: Povesť o Čertovej skale. Deň obce- stretnutie rodákov 2017 bolo príležitosťou na upevnenie rodinných väzieb a spríjemnenie života našej chmeľnickej komunity.

 

 

Deň obce- stretnutie rodákov 2017


Tohoročný deň obce- stretnutie rodákov sa konalo v Chmeľnici 27. augusta 2017. Toto tradičné podujatie, na ktoré sa v Chmeľnici už celý rok tešíme, sa začalo svätou omšou o 10,00 hodine.  Hlavným celebrantom bol náš rodák vdp. Peter Duffala  a slávnostnú svätú omšu slúžil spolu s našim pánom farárom vdp. Tomášom Gondkovským a pátrom Ambrózom, hosťujúcim kňazom z Afriky, z Beninu.
Dievčatá a ženy oblečené v chmeľnickom  kroji násobili slávnostnú atmosféru v kostole svätého Ondreja v Chmeľnici. Po svätej omši bol posvätený základový kameň pamätníku, ktorý bude venovaný padlým z Chmeľnice  v 1. a 2. svetovej vojne a Chmeľničanom, ktorí boli odvlečení, zahynuli mimo rodnej obce a nie sú tu pochovaní.
Starostka obce Ing.arch. Zita Pleštinská sa prihovorila rodákom:
Domov je miesto, kde ťa stále niekto čaká.
Domov je miesto, kde sa môžeš vracať.
Domov je tam, kde je tvoja rodina,
a hoci si ďaleko, stále na toto miesto spomínaš.
Už tradične posledný augustový víkend patrí v našej Chmeľnici dňu, kedy sa stretnú rodiny, aby sa navzájom porozprávali, povzbudili a zabavili. Som veľmi rada, že ste prišli dnes do Chmeľnice. Do Chmeľnice  sa vracajú aj rodáci, ktorí sú roztratení nielen po celom Slovensku, okrese Stará Ľubovňa, ale žijú aj v zahraničí.Stretnutie rodákov preukazuje  našu veľkú spolupatričnosť. Potvrdzuje sa, že naši rodáci a ľudia, ktorí v Chmeľnici vyrastali a vyrastajú, majú k obci vrelý a srdečný vzťah. Niektorí pri takejto príležitosti neváhajú precestovať stovky kilometrov len preto, aby sa mohli stretnúť so svojimi blízkymi, priateľmi z detstva, s ktorými sa už celé roky nevideli ...Dnes máme príležitosť aj k tomu, aby sme si zaspomínali aj na našich predkov, ktorí už nie sú tu medzi nami, ale určite sa všetci dnes tešia spolu s nami.Som presvedčená o tom, že nikto neoľutoval, že dnes prišiel, ale naopak každý z nás  odíde šťastný, s pocitom hrdosti, že jeho korene sa viažu práve k tejto obci, našej Chmeľnici.  Verím, že príjemné, neopakovateľné spomienky na dnešný deň, stretnutie s rodákmi, nám zostanú navždy. Som veľmi rada, že Obec Chmeľnica je spoluorganizátorom tejto  aktivity, ktorá má už svoju tradíciu, spolu s farským úradom, organizáciou destinačného manažmentu Severný Spiš Pieniny, našou Základnou školou s MŠ, Urbariátom, Poľovníckym združením Marmont. Chcem sa poďakovať nášmu duchovnému otcovi Tomášovi, aj nášmu rodákovi Petrovi Duffalovi za svätú omšu. Verím, že vybudovanie pomníka padlým bude spomienkou na tých, ktorí zahynuli v zahraničí počas I. a II. svetovej vojne.Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú pri organizácii tohto podujatia, Firme LIMO ŠPES za vodu, gazdinkám a zamestnankyniam  školy za koláčiky, Kultúr klubu  za občerstvenie. Stretnutie rodákov bude plné rôznych aktivít pre deti aj dospelých. Vystúpia aj bratia Alexanderčíkovci so svojou hudbou Ľubovka.  Naši divadelníci sa Vám na záver podujatia predstavia s divadelnou hrou Ľubomíry Šľampiakovej: Povesť o Čertovej skale. Môžete si zakúpiť tombolu, Verím, že výhercov ceny potešia.Milí Chmeľničania! Stretnutie rodákov je príležitosťou na upevnenie rodinných väzieb a spríjemnenie života našej chmeľnickej komunity. Milí Chmeľničania! Prajem Vám pohodu a dobrú náladu.
 
 
Podujatie bolo sprevádzané rôznymi aktivitami. Deti sa bavili s Ujom Ľubom z Košíc. Do detskej párty zapojili aj svoje mamy a ockov. Výnimkou neboli ani niektorí starí rodičia, ktorí si zatancovali so svojimi vnúčatami. Pesničky uja Ľuba boli pre deti známe, keďže ich počúvajú v našej materskej škôlke.
 
 
Dobrú náladu urobili svojim vystúpením bratia Pavol a Matej Alexanderčíkovci s ľudovou hudbou Ľubovka. Zlatým klincom tohto krásneho podujatia bolo divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla v Chmeľnici. Herci si pre účastníkov podujatia pripravili divadelnú hru Ľubomíry Šľampiakovej: Povesť o Čertovej skale.
 
 
 
Na stretnutí sa podával chutný guľáš z diviny, ktorí uvarili naši poľovníci z poľovníckeho združenia Marmont.
 
O tom, že bol výborný svedčilo, že sa navarilo v dvoch kotloch viac ako 600 porcií a neostala žiadna. Šikovné ruky gazdiniek upiekli chutné koláčiky, ktoré si pochvaľovali malí aj veľkí. Milovníci kávy neostali bez nedeľnej kávy, ktorú z lásky varili a podávali naše žienky z obecného úradu.
 
Dobrá nálada a napätie gradovalo hlavne počas losovania cien tomboly, v ktorej  bolo viac ako 30 hodnotných cien.
 
 
 
Naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým organizátorom, ktorí pripravili tohoročný Deň obce- stretnutie rodákov 2017, ktoré bolo príležitosťou na upevnenie rodinných väzieb a spríjemnenie života našej chmeľnickej komunity.Ďakujem patrí aj  našim gazdinkám za chutné koláčiky a krásne perníčky:
Ľubomíre  Šľampiakovej
Márii Vasilíkovej
Ľudmile Klimkovej
Anne Tvrdej
Ľudmile Káňovej
Márii Fábovej
Márii Gurkovej
Eve Točekovej
Eve Káňovej
Andrei Kosturkovej
Tatiane Bolešovej