Dank schien vor oust ujka, džáda Krešus...

Andrej Krafčík (* júl 1930, Chmeľnica – † 7. apríl 2020, Chmeľnica), heligonkár Folklórnej skupiny Marmon, bol jej neodmysliteľnou súčasťou. Veselý, vtipný, všetci ho mali radi. Vzorný manžel, otec troch synov, dedko a pradedko, nás predišiel do večnosti. Pán života a smrti si ho povolal 7. apríla 2020 v jeho nedožitom 90. roku veku. Posledná rozlúčka s ním bude na Bielu sobotu, 11. apríla 2020, v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku...

Spolu s manželkou v kruhu rodiny vo februári 2020 oslávili 65. výročie svojej svadby.  

Andrej Krafčík, bol členom  FSk Marmon už od jej založenia. Doprevádzal spevákov, ale aj tanečníkov. Pomáhal udržiavať tradíciu a odovzdával ju z pokolenia na pokolenie. Taktiež svojim humorom a ,,svojou hrou" vyčaril úsmev na tvári a urobil dobrú náladu. Reprezentoval svoju obec Chmeľnica na rôznych podujatiach, aby svojou hrou na milovanú heligónku ukázal, že ani u nás sa nezabudlo a nezabúda na tradície.
 
Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie!
 
Náš život je cestou, vymedzenou prvým a posledným nádychom. Na nej hľadáme, objavujeme, spoznávame, skúšame, otvárame nové brány, prijímame nové výzvy. Často nám vietor fúka piesok do očí, blúdime, padáme, vraciame sa. Kráčame jednou nohou v minulosti, druhou v budúcnosti. A stále prichádzame na križovatky, kde sa rozhodujeme pre ďalšiu z ciest. Každá z nich nás ovplyvňuje, ale ovplyvňujú nás aj cesty iných ľudí. Mnohé sa križujú a rozchádzajú, mnohé vedú spoločne.
Ľudské cesty. Putovaním po nich zažívame búrky, slnko, hromy, blesky, sneh i dážď dohromady. Niekedy spomalíme, spozornieme, detailnejšie si všímame okolie. Viac sa zahľadíme do ľudských tvárí, v ktorých čítame príbeh konkrétneho človeka: „Stali sme sa súčasťou jeho príbehu.“
Poznáme známu vetu: „Koľko ľudí, toľko ciest.“ A na nich každý zodpovedá sám za seba, každý zodpovedá sebe za to, čo urobí, uvidí a prežije, i za to, čo sa naučí.
 
Zuzana Smatanová:  „Čo má prísť, príde“
Kto z nás je pripravený
Na to, že zajtra sa mu zrúti svet?
Kto z nás je zodpovedný
Za to, že nejdú veci vrátiť späť?
Na tých nám záleží...
Kto z nás bol milovaný
A kto si na to nenašiel čas?
Kto z nás bol uzavretý
A kto tu stále zvyšoval hlas?
Na tých nám záleží...
 
Vieme, že ujo Andrej Krafčík nežil darmo. Svojich nedožitých 90 rokov venoval naplno svojej manželke, trom synom, vnukom a pravnukom. A nielen im, ale aj obci, folklóru, spevákom a tanečníkom z folklórnej skupiny Marmon, svojej obci Chmeľnica, ktorú vzorne reprezentoval. Bude nám chýbať. Spomienky na neho a jeho hru na heligónku zostanú v nás  a v histórii obce Chmeľnica hlboko zakotvené.
 
Dank schien vor oust ujka, džáda Krešus!
Odpočinutie večné, daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji...