VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku a Žiadosť o zníženie poplatkov na r. 2019

K stiahnutiu