VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku

VZN č.3 o miestnych daniach a miestnom poplatku a Žiadosť o zníženie poplatkov na r. 2019

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk