Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 11.1.2011 KZ - pozemok
Andrej Kozák KN-E č.6703/8   10,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 24.1.2011 Zámenná zmluva Andrej Golein KN-C č.314/2   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02012011 1.2.2011 Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
ELTOS, s. r. o. 36385808  359 617,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02022011 13.2.2011 Vytvorenie a naplnenie web-stránky
NAJ, s.r.o.   426,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02032011 14.2.2011 Prevádzkovanie obecných kompostovísk
EKOS, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML02042011 9.2.2011 KZ - pozemok KN-C č.807/9
Marek Ceniga   280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03012011 6.3.2011 Správa majetku verejnej kanalizácie
Ekoservis Slovensko, s.r.o.   2 139,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03022011 17.3.2011 Sanácia oporného múru v obci Chmeľnica SLOVDACH, s. r. o.   50 500,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03032011 3.3.2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969,90 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML03042011 4.4.2011 Kúpna zmluva KN-C 296 Hilda Tokarčíková   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03052011 27.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti UPSVaR Stará Ľubovňa   3 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02012011_Dodatok01 20.4.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce ELTOS, s. r. o. 36385808   
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1001/2011/UZ 5.10.2011 Zmluva o termínovanom úvere č.1001/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1003/2011 5.10.2011 Zmluva o termínovanom úvere č.1003/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  200 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1001/2011 5.10.2011 Prílohy k ZML 1001/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1003/2011 5.10.2011 Prilohy k ZML 1003/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 1575/2011 5.10.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská pre rok 2012 2.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 329916 2.3.2012 Poskytovanie služieb obce.info. DATATRADE s.r.o. 35960132   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 30.3.2012 Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 1001/2011/UZ VÚB, a.s. 31 320 155   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk