Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2022 12.8.2022 Kúpna zmluva 1. Eduard Schisser 2. Matúš Schisser   130,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2013 7.1.2013 skladovacia skriňa, policové regále A J Produkty    
Detail Faktúra došlá 160157 21.1.2013 Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. A J Produkty a.s.   393,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2014 11.2.2014 Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV ABRO s.r.o. 35847361   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2021 19.7.2021 Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Faktúra došlá 2011_029 8.3.2011 Služby za kalendárny rok 2011 Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 136/12 21.1.2013 Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2016 22.2.2016 Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ AGGER, s.r.o. 45982007   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 k Zmluve o dielo 11.5.2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 24.10.2018 Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z AGGER, s.r.o. 45982007  119 999,98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 202136 27.5.2021 Náhradný diel - tunel AGGER, s.r.o. 45982007  390,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 16.5.2016 Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2017 10.4.2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 26.7.2018 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 20.5.2015 Poistná zmluva majetku obce Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  586,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 511044554 16.2.2012 Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00 151 700  775,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Poistná zmluva 30.11.2015 Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 472,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 18.1.2016 Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 579,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2016 22.11.2016 Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 818,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03032011 3.3.2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969,90 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk