Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 1/2013 7.1.2013 skladovacia skriňa, policové regále A J Produkty    
Detail Faktúra došlá 160157 21.1.2013 Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. A J Produkty a.s.   393,96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 3/2014 11.2.2014 Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV ABRO s.r.o. 35847361   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2021 19.7.2021 Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Faktúra došlá 2011_029 8.3.2011 Služby za kalendárny rok 2011 Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 136/12 21.1.2013 Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2016 22.2.2016 Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ AGGER, s.r.o. 45982007   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 k Zmluve o dielo 11.5.2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24/2018 24.10.2018 Úprava dohodnutých podmienok k Zmluve o dielo č. Z20161452_Z AGGER, s.r.o. 45982007  119 999,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 16.5.2016 Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2017 10.4.2017 Poskytnutie účelovej dotácie Aktívny život, o.z. 42421080  615,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 26.7.2018 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 20.5.2015 Poistná zmluva majetku obce Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  586,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 511044554 16.2.2012 Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00 151 700  775,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Poistná zmluva 30.11.2015 Poistenie stavby "Suchý polder v obci Chmeľnica" Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 472,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 18.1.2016 Poistenie majetku "Suchý polder" - zmena - navýšenie PS a pripoistenie stavebných súčastí
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  2 579,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/2016 22.11.2016 Poistenie majetku - Suchý polder Chmeľnica
Poistka č. 511087290 - Zmena
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  1 818,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03032011 3.3.2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 182018 1.6.2017 Otáčací mop ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151  35,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 24.1.2011 Zámenná zmluva Andrej Golein KN-C č.314/2   0,00  
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk