Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 11.1.2011 KZ - pozemok
Andrej Kozák KN-E č.6703/8   10,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 24.1.2011 Zámenná zmluva Andrej Golein KN-C č.314/2   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02022011 13.2.2011 Vytvorenie a naplnenie web-stránky
NAJ, s.r.o.   426,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02032011 14.2.2011 Prevádzkovanie obecných kompostovísk
EKOS, s. r. o.   0,00  
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML02042011 9.2.2011 KZ - pozemok KN-C č.807/9
Marek Ceniga   280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03012011 6.3.2011 Správa majetku verejnej kanalizácie
Ekoservis Slovensko, s.r.o.   2 139,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03022011 17.3.2011 Sanácia oporného múru v obci Chmeľnica SLOVDACH, s. r. o.   50 500,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03032011 3.3.2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969,90 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML03042011 4.4.2011 Kúpna zmluva KN-C 296 Hilda Tokarčíková   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03052011 27.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti UPSVaR Stará Ľubovňa   3 150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_001 1.2.2011 Faktúry č. 01 - 15 / 2011 Dodávateľské faktúry    
Detail Faktúra došlá 2011_016 10.2.2011 Za stravu Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail Faktúra došlá 2011_017 10.2.2011 Obedy - hm. núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail Faktúra došlá 2011_018 10.2.2011 Odvoz odpadov EKOS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_019 10.2.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_020 10.2.2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_021 10.2.2011 Vypracovanie ročného hlásenia EKOS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_022 10.2.2011 Poskytnutie údajov Slov. hydrometeorologický ústav    
Detail Faktúra došlá 2011_023 15.2.2011 Prevádzka kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_024 15.2.2011 Telef. poplatky Slovak Telekom, a. s.    
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk