Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 00173/2012 8.3.2012 Vlajka SR Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00174/2012 8.3.2012 Vlajka EU Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0022012 13.3.2012 Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. OOCR SEVERNÝ SPIŠ 42234182  670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 003/2012 7.2.2012 Za vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrov.
manažmentu...
NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  2 919,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 00412536 19.7.2012 Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 0070/2013 5.2.2013 Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00737/2012 19.7.2012 Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  539,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 0074/2012 7.2.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac január 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/04/2013 24.5.2013 Vypracovanie v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a... Ing. Richard Soporský 30652952  2 496,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2012 30.3.2012 Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 02/02/2013 18.9.2013 Kúpna zmluva - dodanie chladiaceho boxu Ing. Peter Kozák, Ing. Mária Kozáková 33717249, 37294890   
Detail Faktúra došlá 0209/2013 6.3.2013 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 2/2013. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212/2012 6.3.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0239/2012 6.3.2012 Za technologický servis ČOV 2/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0311/5300/2013 15.2.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - "Chmeľnica úprava NN a DP" Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 0354/2012 4.4.2012 Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 038/2011 3.1.2012 Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 802,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 0443/5300/2013 20.3.2013 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 0504/2012 9.5.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0674/2012 6.6.2012 Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk