Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2021 10.9.2021 IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu Gascentrum, s.r.o. 31728481  25 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2021 30.8.2021 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Divadelný súbor NA SKOK o.z. 53300912  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/7 18.8.2021 Faktúry za mesiac júl 2021 Faktúry za mesiac júl 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2021 13.8.2021 Nájom pozemku na dočasné užívanie časti pozemku Slovenská správa ciest 003328  21,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2021 29.7.2021 Dotácia na zrealizovanie projektu - Rekonštrukcia malej sály kultúrneho domu - Kultúrny dom... Prešovský samopsrávny kraj 37870475  5 645,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/6 21.7.2021 Faktúry za mesiac jún 2021 Faktúry za mesiac jún 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2021 19.7.2021 Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.7.2021 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2021 19.7.2021 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2021 9.7.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2021 30.6.2021 Dohoda - poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2021 30.6.2021 Dohoda - poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 362,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/5 18.6.2021 Faktúry za mesiac máj 2021 Faktúry za mesiac máj 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2021 31.5.2021 Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku Viliam Klimko 35397942   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2021 28.5.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  68 332,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/4 27.5.2021 Faktúry za mesiac apríl 2021 Faktúry za mesiac apríl 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2021 18.5.2021 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZ Chmeľnica na zabezpečenie MTV Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2021 30.4.2021 Spolupráca pri odchyte túlavých psov. Kynologický klub Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595   
Detail Faktúra došlá 2021/3 30.4.2021 Faktúry za mesiac marec 2021 Faktúry za mesiac marec 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2021 14.4.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 44483767   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk