Oznamy

1.4.2015

2015-04-01_3_Stretnutie členov DHZ bude dnes 1.4.2015 o 19,0 hod v hasičskej zbrojnici

Našim hasičom pripomíname, že dnes 1.4.2015 o 19,oo hod. budú mať v hasičskej zbrojnici stretnutie. Účasť členov DHZ je nutná.


1.4.2015

2015-04-01_2_Knižnica bude 2.4.2015 zatvorená

Oznamujeme všetkým našim čitateľom, že zajtra 2.4.2015 naša obecná knižnica bude zatvorená.


1.4.2015

2015-04-01_1_Vývoz komunálneho odpadu v 15. týždni

Na základe požiadavky firmy EKOS, Stará Ľubovňa, Vám vážení občania, oznamujeme,že vývoz komunálneho odpadu v našej obci v 15. týždni sa z utorka 07.04.2015 presúva na štvrtok 09.04.2015.


25.3.2015

2015-03-24_4_Jarné upratovanie a divoké skládky

4/ Obecný úrad, Vás vážení občania, pozýva v týchto dňoch k jarnému upratovaniu. Vyčistime si pred veľkonočnými sviatkami našu obec, naše ulice od smetí a všetkého odpadu, ktorý sa odkryl po zimnom období. Vyčistime si priestor okolo verejných budov v obci, prevádzok, predajní, pred svojimi pozemkami a záhradami. Nevytvárajme divoké skládky za obcou, ktoré nie sú dobrou vizitkou občanov našej obce! V prípade, že nám bude nahlásený občan, ktorý sype odpad na nepovolenú skládku, bude musieť zaplatiť všetky trovy s odprataním takejto skládky!


25.3.2015

2015-03-24_3_Zákaz jazdenia po zeleni

3/ Obecný úrad upozorňuje aj na zákaz jazdenia motorkami a autami okolo budovy kultúrneho domu, po zeleni, pred viacúčelovou plochou. Na základe sústavných sťažností, vyzývame motorkárov, aby brali ohľad na to, že v našich domoch sú aj mamičky s malými deťmi, starí a chorí občania, ktorých prílišný hluk veľkých motoriek vyrušuje. Motorkári jazdite po obci bezpečne a ohľaduplne! V prípade ďalších sťažností občanov budú motorkári predvolaní Komisiou pre ochranu verejného poriadku pri OZ v Chmeľnici a budú voči ním vyvodené konzekvencie.


25.3.2015

2015-03-24_2_Výskyt voľne sa pohybujúcich psov

2/ V posledných dňoch znova evidujeme sťažnosti na potulovanie sa psov po obci. Aj dnes bola nahlásená sťažnosť, že na ulici pri vstupe okolo trate sa potulovali psy. Ohrozujú poštovú doručovateľku a deti, ktoré sa boja ísť do školy a zo školy domov. Žiadame držiteľov psov, aby rešpektovali zákaz vypúšťania psov z chovného priestoru! Túlavé psy, ktoré budú voľne pobehovať po dedine, na uliciach obce sfotíme a majiteľa neminie pokuta. Berte ohľad na bezpečnosť našich detí, držte svojich psov doma vo svojich chovných priestoroch!


25.3.2015

2015-03-24_1_Vývoz smetných nádob

1/ Na základe dnešného oznámenia firmy EKOS v Starej Ľubovni, že je v našej obci čoraz viac vriec pri smetných nádobách pri vývoze komunálneho odpadu, Vás vážení občania dôrazne žiadame, aby ste svoj komunálny odpad sypali iba do smetnej nádoby, za ktorú ste si zaplatili svoj ročný poplatok. Dohoda medzi Obcou a firmou EKOS je na vývoz počtu smetných nádob. Každému odvezú iba odpad zo smetnej nádoby, za ktorú si zaplatil ročný poplatok!Vážení občania, v prípade, že máte dvojtýždenne viac odpadu, zabezpečte si ďalšiu smetnú nádobu. V prípade, že je to iba jednorázovo, poproste svojho suseda, ktorý nemá plnú smetnú nádobu alebo si sypanie komunálneho odpadu vyriešte v rámci príbuzenstva. V deň nasledujúceho vývozu si pracovníci Obecného úradu skontrolujú, či sa pri smetných nádobách nachádzajú rôzne vrecia s odpadom. Majiteľov tých smetných nádob, pri ktorých budú ďalšie vrecia s odpadom, vyzveme na zvýšenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu.