Oznamy

18.4.2015

2015-04-17_7 Železničná stanica je monitorovaná!

Snažíme sa v týchto dňoch upravovať verejné priestranstvá v našej obci, cintorín, obecný úrad, železničnú stanicu a ich okolie, vstup do obce, zlepšili sme výhľad na železničné priecestie, upravili sme zeleň v revitalizovaných častiach obce, ďalej vyčistíme potok, opravíme dlaždice na jeho brehoch, vyčistíme a natrieme autobusové zastávky. Vyviezli sme a vyvezieme ďalšie divoké skládky.Úmyselné ničenie materiálnych hodnôt a vecí v poslednom období naberá na intenzite aj v našej obci. Je to z frajeriny, z nudy alebo z úmyslu robiť zlo? Keby nám ľudia pomáhali, určite by nesprejovali fasády obchodov, železničnej stanice, obecného úradu, autobusových zastávok. Nerobili by divoké skládky, veď koľko úsilia a peňazí stojí ich odstránenie. Nevypľúvali by žuvačky pred vstupom do obecného úradu, ktoré špatia.
Treba si uvedomiť, že všetko, čo nás obklopuje, niekto vytvoril. Boli to naši rodičia, známi, rodičia našich kamarátov, susedia, starí rodičia... Inými slovami povedané, keď si vážime našich predkov a rodičov, máme v úcte aj diela ich rúk.Rob dobro a dobro sa ti vráti!
A jedna rada pre každého z nás: Ak budeme mať možnosť zapojiť sa niekde do prospešnej práce v našej obci, zapojme sa bez váhania. Alebo aspoň neničme to, čo vytvorili iní!


18.4.2015

2015-04-17_6 Zisťovanie Štatistického úradu SR v obci od 9.4. -5.6. 2015

V zmysle prípisu Štatistického úradu SR budú pracovníci vykonávať zisťovanie o životných podmienkach a navštívia niektoré domácnosti v našej obci.


18.4.2015

2015-04-17_5 Prísny zákaz sypania smetí za oplotenie cintorína!

Vyčistili sme cintorín a odstránili sme divokú skládku za cintorínom. Upozorňujeme Vás, vážení občania, že priestor cintorína budeme monitorovať! Pred cintorínom sú dva kontajnery, ktoré slúžia na odpad z cintorína. V prípade zistenia budeme znečisťovateľov, ktorí vyvážajú smeti za oplotenie cintorína sankcionovať!


18.4.2015

2015-04-17_4 Upozornenie na potulujúcich sa psov!

UPOZORŇUJEME majiteľov psov, aby si držali psov vo svojich chovných priestoroch. Denno-denne evidujeme hlásenia o psoch, ktorí sa potulujú po obci. Na základe VZN budeme majiteľov pokutovať!


18.4.2015

2015-04-17_3_Zber žltých vriec s plastami

PRIPOMÍNAME , že v pondelok 20.apríla 2015 bude v obci ZBER ŽLTÝCH VRIEC s plastami.


18.4.2015

2015-04-17_2_ Zažite Deň krásy s Mary Kay!

Milé dámy, nájdite si pre seba čas a príďte v nedeľu 19. apríla 2015 od 15.00 do 19.00 hod. do baru v kultúrnom dome a nechajte sa rozmaznávať exkluzívnou kozmetikou, odbornými radami, príjemným prostredím a personálom. Kultur bar Viliama Klimka a nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay vás pozývajú na príjemné strávenie sviatočného popoludnia v peknom prostredí.


18.4.2015

2015-04-17_1_Kurz háčkovania

V sobotu 18. apríla 2015 o 18,00 hodine pozývame do jedálne Základnej školy v Chmeľnici na kurz háčkovania.


13.4.2015

2015-04-13_1_Oznámenie o uskutočnení chemických postrekov

Vážení občania, Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa uskutočňuje v dňoch 13.04.2015 až 15.04.2015 chemickú ochranu na honoch: Hum 8307/2 a Vyšná roveň 7401/1 na plodine repka ozimná prípravkom Carryx a Vaztak a v dňoch 13.04.2015 až 17.04.2015 na honoch: Jablonky-Olšiny 7504/1 a Pri trati 8308/1 na plodine pšenica ozimná prípravkom Stabilan a Vaztak.


1.4.2015

2015-04-01_5_ Oznamy a rozpis bohoslužieb

Všimnite si, vážení občania, na našej webovej stránke www.chmelnica.sk sú zverejnené všetky aktuality a oznamy vyhlásené miestnym rozhlasom, prípadne rozpis bohoslužieb si nájdete aj na webovej stránke www.farnostchmelnica.sk


1.4.2015

2015-04-01_4_ Obec Chmeľnica vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž

Obec Chmeľnica vyhlasuje súťaž pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci a to literárnu súťaž, výtvarnú súťaž a súťaž o najvýstižnejšiu fotografiu o obci.Literárne práce, výtvarné práce a fotografie do súťaže je potrebné doručiť na obecný úrad do 15.6.2015.Bližšie informácie ohľadom súťaže sú uverejnené na webovej stránke obce alebo ich môžete získať na obecnom úrade.