Oznamy

18.4.2015

2015-04-17_6 Zisťovanie Štatistického úradu SR v obci od 9.4. -5.6. 2015

V zmysle prípisu Štatistického úradu SR budú pracovníci vykonávať zisťovanie o životných podmienkach a navštívia niektoré domácnosti v našej obci.


18.4.2015

2015-04-17_5 Prísny zákaz sypania smetí za oplotenie cintorína!

Vyčistili sme cintorín a odstránili sme divokú skládku za cintorínom. Upozorňujeme Vás, vážení občania, že priestor cintorína budeme monitorovať! Pred cintorínom sú dva kontajnery, ktoré slúžia na odpad z cintorína. V prípade zistenia budeme znečisťovateľov, ktorí vyvážajú smeti za oplotenie cintorína sankcionovať!


18.4.2015

2015-04-17_4 Upozornenie na potulujúcich sa psov!

UPOZORŇUJEME majiteľov psov, aby si držali psov vo svojich chovných priestoroch. Denno-denne evidujeme hlásenia o psoch, ktorí sa potulujú po obci. Na základe VZN budeme majiteľov pokutovať!


18.4.2015

2015-04-17_3_Zber žltých vriec s plastami

PRIPOMÍNAME , že v pondelok 20.apríla 2015 bude v obci ZBER ŽLTÝCH VRIEC s plastami.


18.4.2015

2015-04-17_2_ Zažite Deň krásy s Mary Kay!

Milé dámy, nájdite si pre seba čas a príďte v nedeľu 19. apríla 2015 od 15.00 do 19.00 hod. do baru v kultúrnom dome a nechajte sa rozmaznávať exkluzívnou kozmetikou, odbornými radami, príjemným prostredím a personálom. Kultur bar Viliama Klimka a nezávislá kozmetická poradkyňa Mary Kay vás pozývajú na príjemné strávenie sviatočného popoludnia v peknom prostredí.


18.4.2015

2015-04-17_1_Kurz háčkovania

V sobotu 18. apríla 2015 o 18,00 hodine pozývame do jedálne Základnej školy v Chmeľnici na kurz háčkovania.


13.4.2015

2015-04-13_1_Oznámenie o uskutočnení chemických postrekov

Vážení občania, Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa uskutočňuje v dňoch 13.04.2015 až 15.04.2015 chemickú ochranu na honoch: Hum 8307/2 a Vyšná roveň 7401/1 na plodine repka ozimná prípravkom Carryx a Vaztak a v dňoch 13.04.2015 až 17.04.2015 na honoch: Jablonky-Olšiny 7504/1 a Pri trati 8308/1 na plodine pšenica ozimná prípravkom Stabilan a Vaztak.


1.4.2015

2015-04-01_5_ Oznamy a rozpis bohoslužieb

Všimnite si, vážení občania, na našej webovej stránke www.chmelnica.sk sú zverejnené všetky aktuality a oznamy vyhlásené miestnym rozhlasom, prípadne rozpis bohoslužieb si nájdete aj na webovej stránke www.farnostchmelnica.sk


1.4.2015

2015-04-01_4_ Obec Chmeľnica vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž

Obec Chmeľnica vyhlasuje súťaž pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci a to literárnu súťaž, výtvarnú súťaž a súťaž o najvýstižnejšiu fotografiu o obci.Literárne práce, výtvarné práce a fotografie do súťaže je potrebné doručiť na obecný úrad do 15.6.2015.Bližšie informácie ohľadom súťaže sú uverejnené na webovej stránke obce alebo ich môžete získať na obecnom úrade.


1.4.2015

2015-04-01_3_Stretnutie členov DHZ bude dnes 1.4.2015 o 19,0 hod v hasičskej zbrojnici

Našim hasičom pripomíname, že dnes 1.4.2015 o 19,oo hod. budú mať v hasičskej zbrojnici stretnutie. Účasť členov DHZ je nutná.