Oznamy

27.5.2015

2015-05- 27_1_ DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - termín úhrady

Pripomíname našim občanom, ktorí si ešte nezaplatili daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2015, že je potrebné túto daň zaplatiť do konca mája, teda ešte do konca tohto týždňa. Uhradiť si ju môžete aj na účet obce, podľa údajov na rozhodnutí.


25.5.2015

2015-04-15_1_KOMPOSTOVISKO na ihrisku skončilo!

25.5.2015 sme ukončili skládku biologického odpadu na ihrisku. Voči kompostovisku v tejto lokalite denno-denne vznášali svoje námietky a protesty občania obce. V spolupráci s Urbariátom pripravujeme kompostovisko v lokalite nazývanej Bujaks-kempa. Dôrazne žiadame občanov, aby na ihrisko prestali vyvážať biologický odpad. Obecným rozhlasom vyhlásime, kedy bude možné voziť pokosenú travu a konáre na kompostovisko do novej lokaliy. Prosíme občanov o zhovievavosť a spoluprácu! Zatiaľ si ukladajte biologický odpad na svojom pozemku.


16.5.2015

2015-05-16_1_ Zabráňme vytváraniu divokých skládok šatstva

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby nedávali obnosené šatstvo rómskym obyvateľom, ktorí ho na ceste do Podsádku nechávajú v lokalite " Pod Sosninami." Obec Chmeľnica do 15.5.2015 organizuje Zbierku obnoseného šatstva na Obecnom úrade v Chmeľnici na charitatívne účely.


15.5.2015

2015-05-15_1_ Zabráňme vytváraniu divokých skládok šatstva!

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby nedávali obnosené šatstvo rómskym obyvateľom, ktorí ho na ceste do Podsádku nechávajú v lokalite " Pod Sosninami." Obec Chmeľnica do 15.5.2015 organizuje Zbierku obnoseného šatstva na Obecnom úrade v Chmeľnici na charitatívne účely.


15.5.2015

2015-05-14_2_ Zabráňme vytváraniu divokých skládok šatstva!

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby nedávali obnosené šatstvo rómskym obyvateľom, ktorí ho na ceste do Podsádku nechávajú v lokalite " Pod Sosninami." Obec Chmeľnica do 15.5.2015 organizuje Zbierku obnoseného šatstva na Obecnom úrade v Chmeľnici na charitatívne účely.


15.5.2015

2015-05-14_1_ Pozvánka na Valné zhromaždenie

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Chmeľnici v nedeľu 17.05.2015 o 14,00 hodine.


28.4.2015

2015-04-28_3_ Upozornenie na vyhlásenú súťaž

Obec Chmeľnica pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci vyhlásila literárnu súťaž, výtvarnú súťaž a súťaž o najvýstižnejšiu fotografiu o obci.
Témy súťaže sú: 1/ Chmeľnica voľakedy a dnes, 2/ Chmeľnica očami detí, 3/ Chmeľnica-spoločné korene-spoločná budúcnosť
Literárne práce, výtvarné práce a fotografie do súťaže je potrebné doručiť na obecný úrad do 15.6.2015. Možno už máte skôr vytvorené kresby, maľby, básne, fejtóny a príbehy neváhajte doručte ich do 15. júna na obecný úrad.
Propozície súťaže a bližšie informácie ohľadom súťaže sú uverejnené na webovej stránke obce alebo ich môžete získať na obecnom úrade.


28.4.2015

2015-04-28_2_ Zber šatstva

V termíne od 11.5. - 15.5.2015 organizujeme v našej obci zber obnoseného šatstva. Nepotrebné šatstvo si už môžete vytriediť, pripraviť a v uvedený termín v čase od 7,30 h. do 15,30 h. môžete zabalené v igelitových vreciach alebo krabiciach nosiť do miestnosti na chodbe kultúrneho domu.


28.4.2015

2015-04- 28 _1_ Stavanie mája

V predvečer 1. mája, teda vo štvrtok 30. apríla 2015 o 18 hod., Vás vážení občania, pozývame na stavanie mája pred našou školou. Aj tento rok sa zhostia tejto tradície naši hasiči a členovia FS Marmon. Srdečne Vás pozývame.


18.4.2015

2015-04-17_7 Železničná stanica je monitorovaná!

Snažíme sa v týchto dňoch upravovať verejné priestranstvá v našej obci, cintorín, obecný úrad, železničnú stanicu a ich okolie, vstup do obce, zlepšili sme výhľad na železničné priecestie, upravili sme zeleň v revitalizovaných častiach obce, ďalej vyčistíme potok, opravíme dlaždice na jeho brehoch, vyčistíme a natrieme autobusové zastávky. Vyviezli sme a vyvezieme ďalšie divoké skládky.Úmyselné ničenie materiálnych hodnôt a vecí v poslednom období naberá na intenzite aj v našej obci. Je to z frajeriny, z nudy alebo z úmyslu robiť zlo? Keby nám ľudia pomáhali, určite by nesprejovali fasády obchodov, železničnej stanice, obecného úradu, autobusových zastávok. Nerobili by divoké skládky, veď koľko úsilia a peňazí stojí ich odstránenie. Nevypľúvali by žuvačky pred vstupom do obecného úradu, ktoré špatia.
Treba si uvedomiť, že všetko, čo nás obklopuje, niekto vytvoril. Boli to naši rodičia, známi, rodičia našich kamarátov, susedia, starí rodičia... Inými slovami povedané, keď si vážime našich predkov a rodičov, máme v úcte aj diela ich rúk.Rob dobro a dobro sa ti vráti!
A jedna rada pre každého z nás: Ak budeme mať možnosť zapojiť sa niekde do prospešnej práce v našej obci, zapojme sa bez váhania. Alebo aspoň neničme to, čo vytvorili iní!