Oznamy

27.5.2015

2015-05- 27_2_ SÚŤAŽ k 700. výr. prvej písomnej zmienky o obci - výzva

Vážení občania, milé deti, žiaci, študenti, vyzývame Vás, aby ste sa zapojili do súťaže, ktorú obec vyhlásila pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Viacerí ste iste šikovní v kreslení, maľovaní a písaní básničiek, príbehov, neváhajte vytvorte nejaké práce, ktoré budú zobrazovať niečo z našej obce, alebo budú pojednávať o našej obci. Možno aj máte niečo doima takéto v šuflíkoch odložené – doneste, neotáľajte, lebo termín doručenia prác do súťaže sa blíži. Do 15.6.2015 je potrebné práce doniesť na obecný úrad. Doneste aj fotografie vystihujúce niečo krásne, významné a pozoruhodné o našej obci, z našej obce. Prípadne ak máte niekoho, kto krásne kreslí, maľuje, píše básne a pod. a nežije v Chmeľnici a má teda korene v našej obci, dajte im vedieť, nech pošlú svoje práce do súťaže. Budeme sa tešiť, každej výtvarnej a literárnej práci, každému obrázku, básničke, fotke. Súťaž bude vyhotovená, víťazné práce budú odmenené a všetky budú vystavené v rámci našich osláv, ktoré sa budú konať 29. a 30. augusta 2015.


27.5.2015

2015-05- 27_1_ DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI - termín úhrady

Pripomíname našim občanom, ktorí si ešte nezaplatili daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2015, že je potrebné túto daň zaplatiť do konca mája, teda ešte do konca tohto týždňa. Uhradiť si ju môžete aj na účet obce, podľa údajov na rozhodnutí.


25.5.2015

2015-04-15_1_KOMPOSTOVISKO na ihrisku skončilo!

25.5.2015 sme ukončili skládku biologického odpadu na ihrisku. Voči kompostovisku v tejto lokalite denno-denne vznášali svoje námietky a protesty občania obce. V spolupráci s Urbariátom pripravujeme kompostovisko v lokalite nazývanej Bujaks-kempa. Dôrazne žiadame občanov, aby na ihrisko prestali vyvážať biologický odpad. Obecným rozhlasom vyhlásime, kedy bude možné voziť pokosenú travu a konáre na kompostovisko do novej lokaliy. Prosíme občanov o zhovievavosť a spoluprácu! Zatiaľ si ukladajte biologický odpad na svojom pozemku.


16.5.2015

2015-05-16_1_ Zabráňme vytváraniu divokých skládok šatstva

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby nedávali obnosené šatstvo rómskym obyvateľom, ktorí ho na ceste do Podsádku nechávajú v lokalite " Pod Sosninami." Obec Chmeľnica do 15.5.2015 organizuje Zbierku obnoseného šatstva na Obecnom úrade v Chmeľnici na charitatívne účely.


15.5.2015

2015-05-15_1_ Zabráňme vytváraniu divokých skládok šatstva!

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby nedávali obnosené šatstvo rómskym obyvateľom, ktorí ho na ceste do Podsádku nechávajú v lokalite " Pod Sosninami." Obec Chmeľnica do 15.5.2015 organizuje Zbierku obnoseného šatstva na Obecnom úrade v Chmeľnici na charitatívne účely.


15.5.2015

2015-05-14_2_ Zabráňme vytváraniu divokých skládok šatstva!

Dôrazne žiadame obyvateľov, aby nedávali obnosené šatstvo rómskym obyvateľom, ktorí ho na ceste do Podsádku nechávajú v lokalite " Pod Sosninami." Obec Chmeľnica do 15.5.2015 organizuje Zbierku obnoseného šatstva na Obecnom úrade v Chmeľnici na charitatívne účely.


15.5.2015

2015-05-14_1_ Pozvánka na Valné zhromaždenie

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici Vás pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome v Chmeľnici v nedeľu 17.05.2015 o 14,00 hodine.


28.4.2015

2015-04-28_3_ Upozornenie na vyhlásenú súťaž

Obec Chmeľnica pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci vyhlásila literárnu súťaž, výtvarnú súťaž a súťaž o najvýstižnejšiu fotografiu o obci.
Témy súťaže sú: 1/ Chmeľnica voľakedy a dnes, 2/ Chmeľnica očami detí, 3/ Chmeľnica-spoločné korene-spoločná budúcnosť
Literárne práce, výtvarné práce a fotografie do súťaže je potrebné doručiť na obecný úrad do 15.6.2015. Možno už máte skôr vytvorené kresby, maľby, básne, fejtóny a príbehy neváhajte doručte ich do 15. júna na obecný úrad.
Propozície súťaže a bližšie informácie ohľadom súťaže sú uverejnené na webovej stránke obce alebo ich môžete získať na obecnom úrade.


28.4.2015

2015-04-28_2_ Zber šatstva

V termíne od 11.5. - 15.5.2015 organizujeme v našej obci zber obnoseného šatstva. Nepotrebné šatstvo si už môžete vytriediť, pripraviť a v uvedený termín v čase od 7,30 h. do 15,30 h. môžete zabalené v igelitových vreciach alebo krabiciach nosiť do miestnosti na chodbe kultúrneho domu.


28.4.2015

2015-04- 28 _1_ Stavanie mája

V predvečer 1. mája, teda vo štvrtok 30. apríla 2015 o 18 hod., Vás vážení občania, pozývame na stavanie mája pred našou školou. Aj tento rok sa zhostia tejto tradície naši hasiči a členovia FS Marmon. Srdečne Vás pozývame.