Oznamy

23.7.2015

2015-07-22_1_3 Večer bude kurz šikovných rúk

Dnes večer o 18,00 hodine v priestoroch Obecného úradu bude Kurz šikovných rúk. Pozývame všetkých. Vítaní sú aj noví záujemcovia. Príďte užitočne stráviť prázdninový čas!


23.7.2015

2015-07-22_1_2 Pokoste si svoje pozemky!

Upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poĺnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Jednali sme s konateľom PD Nová Ľubovňa ohľadom pokosenia nnižných rovní. PD Nová Ľubovňa je ochotné pozemky súkromných vlastníkov pokosiť, pokiaľ sa dohodnú a súvislú plochu dajú PD do užívania. OÚ - pozemkový odbor môže udeliť pokutu až do výšky 330,-€.


23.7.2015

2015-07-22_1_1 Príďte dnes do obecnej knižnice

Príďte dnes do obecnej knižnice vrátiť alebo vypožičať si knihu. Dnes bude otvorená do 17. hodiny.
21.6.2015

2015-06-21_1_1 Počúvajte hlási starostka!

Milí priatelia, drahí Chmeľničania, pomôžte nám splniť aj piatu úlohu v programe Naj dedinka. Čím nás bude viac, tým budeme v Chmeľnici úspešnejší. Keď splníme aj piatu úlohu, môže sa stať Chmeľnica Naj dedinkou Slovenska! Stretneme sa dnes o 13,00 hodine v Chmeľnici pri ihrisku. Potom pôjdeme v sprievode na multifunkčnú plochu za kultúrnym domom, pred ktorou Katka Brychtová a Martin Nikodym spočítajú, koľko ľudí prišlo a zapojilo sa do piatej úlohy. Keď máte doma, prineste si so sebou i domáci tkaný koberec! Príďte peši alebo na traktoríku, v kroji alebo v uniforme. Ukážme, že naše srdcia bijú pre Chmeľnicu a vyhráme!


21.6.2015

2015-06-15_1_2 Predĺženie termínu na odovzdanie prác

Obec Chmeľnica predlžuje termín na odovzdanie prác k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obci do 16,00 hodiny dňa 26.6.2015 .


21.6.2015

2015-06-15_1_1 Na kompostovisko patrí iba organický odpad!

Dôrazne žiadame občanov, aby na kompostovisko vyvážali iba organický odpad! Triedili trávu a konáre, ukladali ich na miesto podľa označenia. Je prísny zákaz nechávať pri biologickom odpade vrecia alebo iný tuhý odpad! Vinníci budú sankciovaní!


27.5.2015

2015-05- 27_3_ Hasiči pomôžu obci

Hasičom, ktorí v sobotu 30.5.2015 pomôžu pri čistení miestneho potoka – nánosu spod obecného mostíka a pod., že zraz hasičov bude v sobotu ráno o 8,30 hod.. So sebou si majú doniesť náradie lopaty a pod.


27.5.2015

2015-05- 27_2_ SÚŤAŽ k 700. výr. prvej písomnej zmienky o obci - výzva

Vážení občania, milé deti, žiaci, študenti, vyzývame Vás, aby ste sa zapojili do súťaže, ktorú obec vyhlásila pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Viacerí ste iste šikovní v kreslení, maľovaní a písaní básničiek, príbehov, neváhajte vytvorte nejaké práce, ktoré budú zobrazovať niečo z našej obce, alebo budú pojednávať o našej obci. Možno aj máte niečo doima takéto v šuflíkoch odložené – doneste, neotáľajte, lebo termín doručenia prác do súťaže sa blíži. Do 15.6.2015 je potrebné práce doniesť na obecný úrad. Doneste aj fotografie vystihujúce niečo krásne, významné a pozoruhodné o našej obci, z našej obce. Prípadne ak máte niekoho, kto krásne kreslí, maľuje, píše básne a pod. a nežije v Chmeľnici a má teda korene v našej obci, dajte im vedieť, nech pošlú svoje práce do súťaže. Budeme sa tešiť, každej výtvarnej a literárnej práci, každému obrázku, básničke, fotke. Súťaž bude vyhotovená, víťazné práce budú odmenené a všetky budú vystavené v rámci našich osláv, ktoré sa budú konať 29. a 30. augusta 2015.