Oznamy

23.7.2015

2015-07-22_1_4 Upozorňujeme na potulujúcich sa psov!

Opäť sme zaznamenali sťažnosti na potuľujúcich sa psov! Dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby si ich držali vo svojich chovných priestoroch! Ti, ktorí tak neurobia, ohrozujú bezpečnosť spoluobčanov! V prípade, že opakovane nájdeme takýchto potuľujúcich sa psov behať bez dohľadu po dedine, majitelia budú sankciovaní!


23.7.2015

2015-07-22_1_3 Večer bude kurz šikovných rúk

Dnes večer o 18,00 hodine v priestoroch Obecného úradu bude Kurz šikovných rúk. Pozývame všetkých. Vítaní sú aj noví záujemcovia. Príďte užitočne stráviť prázdninový čas!


23.7.2015

2015-07-22_1_2 Pokoste si svoje pozemky!

Upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona NR SR č. 220/2004 Zb. o ochrane a využívaní poĺnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Jednali sme s konateľom PD Nová Ľubovňa ohľadom pokosenia nnižných rovní. PD Nová Ľubovňa je ochotné pozemky súkromných vlastníkov pokosiť, pokiaľ sa dohodnú a súvislú plochu dajú PD do užívania. OÚ - pozemkový odbor môže udeliť pokutu až do výšky 330,-€.


23.7.2015

2015-07-22_1_1 Príďte dnes do obecnej knižnice

Príďte dnes do obecnej knižnice vrátiť alebo vypožičať si knihu. Dnes bude otvorená do 17. hodiny.
21.6.2015

2015-06-21_1_1 Počúvajte hlási starostka!

Milí priatelia, drahí Chmeľničania, pomôžte nám splniť aj piatu úlohu v programe Naj dedinka. Čím nás bude viac, tým budeme v Chmeľnici úspešnejší. Keď splníme aj piatu úlohu, môže sa stať Chmeľnica Naj dedinkou Slovenska! Stretneme sa dnes o 13,00 hodine v Chmeľnici pri ihrisku. Potom pôjdeme v sprievode na multifunkčnú plochu za kultúrnym domom, pred ktorou Katka Brychtová a Martin Nikodym spočítajú, koľko ľudí prišlo a zapojilo sa do piatej úlohy. Keď máte doma, prineste si so sebou i domáci tkaný koberec! Príďte peši alebo na traktoríku, v kroji alebo v uniforme. Ukážme, že naše srdcia bijú pre Chmeľnicu a vyhráme!


21.6.2015

2015-06-15_1_2 Predĺženie termínu na odovzdanie prác

Obec Chmeľnica predlžuje termín na odovzdanie prác k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o obci do 16,00 hodiny dňa 26.6.2015 .


21.6.2015

2015-06-15_1_1 Na kompostovisko patrí iba organický odpad!

Dôrazne žiadame občanov, aby na kompostovisko vyvážali iba organický odpad! Triedili trávu a konáre, ukladali ich na miesto podľa označenia. Je prísny zákaz nechávať pri biologickom odpade vrecia alebo iný tuhý odpad! Vinníci budú sankciovaní!


27.5.2015

2015-05- 27_3_ Hasiči pomôžu obci

Hasičom, ktorí v sobotu 30.5.2015 pomôžu pri čistení miestneho potoka – nánosu spod obecného mostíka a pod., že zraz hasičov bude v sobotu ráno o 8,30 hod.. So sebou si majú doniesť náradie lopaty a pod.