Oznamy

22.10.2015

2015-10-21_1_1 Pozvánka na zasadnutie OZ

Vážení občania! Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 23. októbra 2015 o 19,00 hodine.


2015-09-16_1_2 Cintorín je pokosený,
16.9.2015

2015-09-16_1_2 Cintorín je pokosený,

môžete si očistiť hroby. Odpad z cintorína dávajte do kontajnerov pred cintorín. Nevytvárajte divoké skládky za oplotením cintorína !


2015-09-16_1_1 VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU 21.9. a 22.9.2015 do 12,00 hod.
16.9.2015

2015-09-16_1_1 VEĽKOOBJEMOVÝ ZBER ODPADU 21.9. a 22.9.2015 do 12,00 hod.

Vážení občania využite možnosť legálne sa zbaviť veľkorozmerového odpadu v domácnostiach! Zároveň Vás upozorňujeme na prísny zákaz sypania odpadu určeného na separáciu a nebezpečného odpadu do umiestnených zberných kontajnerov!Ďakujeme, že šetríte životné prostredie v našej obci ! Spoločnými silami zabráňme k vytváraniu divokých skládok! Nebudeme musieť v prírode kľučkovať pomedzi smeti. Nebudeme sa báť, že sa naše deti pri nepozornosti porania. Krútiť nad takýmito činmi hlavou, že ako je to možné, následne odstraňovať divoké skládky, zvyšujú náklady z nášho obecného rozpočtu.


28.8.2015

2015-08-28_1_1 Skládka stavebného odpadu

Dôrazne žiadame tých občanov, ktorí vysypali stavebný odpad bez súhlasu obce pred vstupom do obce oproti kaplnke Jána Nepomuckého, aby ho vyrovnali. V prípade, že tak neučinia budú znášať všetky náklady na odstránení skládky. Je zákaz vytvárať akékoľvek skládky stavebného odpadu bez súhlasu obce!


2015-08-18_1_2 Chmeľnica dostane nové hasičské auto IVECO
18.8.2015

2015-08-18_1_2 Chmeľnica dostane nové hasičské auto IVECO

V piatok 21. 8. 2015 o 19. hodine sa v priestore pred hasičskou zbrojnicou uskutoční slávnostné odovzdávanie nového hasičského auta ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom. Prosíme hasičov, aby sa na tento akt pripravili. Pozývame občanov, aby prišli pred hasičskú zbrojnicu na akt odovzdania hasičského auta IVECO.


18.8.2015

2015-08-18_1_1 Zasadnutie OZ v Chmeľnici

Vážení občania pozývame Vás na zasadnutie OZ dnes 18. augusta 2015 o 19, 00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Chmeľnici.


31.7.2015

2015-07-31_1_2 Dažďové vody zo striech nesmú byť zvedené do miestnej kanalizácie!

V zmysle § 2 ods. 1 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Do miestnej kanalizácie môžu byť vypúšťané iba splaškové vody a v žiadnom prípade dažďové vody zo striech, dvorov, ciest a pod. Dôrazne žiadame občanov, ktorí majú zvedené dažďové vody do miestnej kanalizácie, aby urobili nápravu! Poslanci OZ uskutočnia v najbližšom období kontrolu. V zmysle § 4 ods. 3 VZN č. 1/2007 z 2.2.2007 Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bude uložená sankcia do výšky 165, 97 €.


31.7.2015

2015-07-31_1_1 Odpadky patria do odpadkových košov!

Dôrazne žiadame našich spoluobčanov, ktorí včera nechali odpadky v priestoroch detského ihriska, aby ich odhodili tam, kde patria! Pred ihriskom sa nachádzajú odpadkové koše a nádoba na odpadky! Poprosíme rodičov, aby deti viedli k základným návykom. Poprosíme občanov, aby udržiavali čistotu na verejných priestranstvách! Chmeľnica odjakživa bola vzorom čistoty, tak si to nepokazme! Odpadky patria do odpadkových košov!


23.7.2015

2015-07-22_1_5 Vozte na kompostovisko iba trávu a konáre!

Na kompostovisko vozte iba trávu a konáre! Zákaz je vyvážať iný tuhý odpad, hlavne plastové vrecia a stavebný odpad, ktoré sa v tejto lokalite našli.


23.7.2015

2015-07-22_1_5 Vozte na kompostovisko iba trávu a konáre!

Na kompostovisko vozte iba trávu a konáre! Zákaz je vyvážať iný tuhý odpad, hlavne plastové vrecia a stavebný odpad, ktoré sa v tejto lokalite našli.