201106020925220.vystup_s_chlebom

V obci Chmeľnica pôsobí folklórny súbor "Marmon", ktorý ako jediný na Spiši je nositeľom autentickej kultúry nemeckej menšiny. Zameriava sa na umelecké stvárňovanie ľudovej hudby, spevu, tanca, hier, zvykov a tradícii z obce Chmeľnica, ale aj prezentáciu piesní nemeckých, slovenských a tancov z regiónu Spiš.

Súbor má dlhoročnú tradíciu. Jeho názov súboru je odvodený od pomenovania vrchu Marmon v blízkosti obce Chmeľnica a zároveň Ľubovnianskeho hradu, kde sa v 16. storočí ťažil červený vápenec, pripomínajúci červený mramor. Ťažba vápenca nebola obnovená, no v prípade folklórneho súboru sa jeho činnosť podarilo po dlhšej odmlke obnoviť a vďaka nadšencom s citom pre folklór a zachovávanie tradícii došlo 16.11.1989 k znovunaštartovaniu jeho činnosti.

Medzi najväčšie úspechy nepochybne patrí účasť na folklórnom festivale vo Východnej v roku 1972, kde sa vtedy ešte folklórna skupina Marmon predstavila s programom Chmeľnická svadba v nemeckom jazyku s vlastným dialektom.   Počas svojho pôsobenia súbor navštívil rôzne časti Slovenska a  úspešne účinkoval v Nemecku, Česku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.

 

História

 

Súčasnosť

 

 

Veľká rodina folkloristov v Chmeľnici

 

     
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk