Kontakt

 

Poštová adresa

Obec Chmeľnica

Chmeľnica 103
064 01 Chmeľnica

Mailová adresa: 

obecchmelnica@slnet.sk

Telefónne číslo:

Tel.: +421 52 432 48 94

 PRCOVNÁ DOBA

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok 7.30 - 15.30 hod.
Streda 7.30 - 15.30 hod.
Štvrtok 7.30 - 15.30 hod.
Piatok 7.30 - 14.30 hod.

 

 Stránkové dni a hodiny:

PONDELOK      8.00 - 12.00 hod.     13.00 - 15.00 hod.

STREDA            8.00 - 12.00 hod.     13.00 - 15.00 hod.

ŠTVRTOK         8.00 - 12.00 hod.     13.00 - 16.30 hod.

 

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA       12.00 hod. - 12.30 hod.