Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za r. 2018

Obec Chmeľnica v prílohe zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

K stiahnutiu