ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV - zverejnenie

Obec Chmeľnica u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva.

K stiahnutiu