POZOR! Zmena termínu zasadnutia OZ na 30.7.2020

Zasadnutie OZ v Chmeľnici sa prekladá na - štvrtok - 30.7.2020 o 18:00 h. v zasadačke Obecného úradu v Chmeľnici.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk