Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestnych poplatkov na r. 2019

Vážení občania! Tlačivo Žiadosť o zníženie alebo odpustenie miestnych poplatkov, teda poplatku za vývoz KO a stočné na rok 2019 si môžete ak potrebujete tu v prílohe vytlačiť, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Doručte ju na obecný úrad najneskôr do 31.1.2019.

K stiahnutiu