Zdravotno-výchovný materiál v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v obci.

V súvislosti s dlhotrvajúcimi mrazmi a nedostatkom vody obec Chmeľnica vyhlásila mimoriadnu situáciu dňa 8.2.2012. Na základe tejto skutočnosti obec dala požiadavku na krízový štáb okresu o dodávku pitnej vody pre občanov.Na základe týchto skutočností obec zverejňuje nasledovné preventívne opatrenia.