Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici

Obecný úrad v Chmeľnici oznamuje, že dňa 12.3.2021 o 17,00 hod sa uskutoční na obecnom úrade v Chmeľnici zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Z dôvodu protipandemických opatrení dnešné zasadnutie OZ bude bez prítomnosti verejnosti.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk