Zápis do 1. ročníka

Základná škola s materskou školou - Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č. 58 pozýva rodičov a ich budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v budove školy dňa 5.apríla 2018 (štvrtok) v čase od 12:30 do 16:00 hod.

 

 

K zápisu je potrebné priniesť:

- občiansky preukaz zákonného zástuocu

- rodný list dieťaťa

- poplatok za učebné pomôcky 10,- €

viac informácii nájdete na: www.zsmschmelnica.edup

K stiahnutiu