VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení