VÝZVA PRE OBČANOV OBCE!

Z dôvodu, že v druhej polovici roku 2018 počítame s rekonštrukciou cesty od pána Štefana  Rindoša po Hasičskú zbrojnicu žiadame občanov, aby si v tejto lokalite zrealizovali svoje prípojky na inžinierske siete!