Vyplnenie dotazníka pre účastníkov verejnej dopravy

VÚC PSK zisťuje spokojnosť účastníkov verejnej dopravy. Nájdite si čas a vyplňte dotazník! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJsaLim9o4OvRFyhGHOLBLxrRN4Yb2-6sQUkXY0G-JEslXCA/viewform?usp=sf_link

Súvisiace odkazy