VYHLÁŠKA č. 281/2021 V.v. SR - RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni - obmedzenie prezenčnej výučby

Zverejnenie vyhlášky č. 281/2021 V. v. SR - VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk