Vyhlásenie núdzového stavu - od 25.11.2021

 Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začal platiť od 25. novembra 2021. Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

️ VÝNIMKY ZO ZÁKAZU: - nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmiva pre zvieratá, PHM (benzín, nafta), nákup novín a tlačovín. - cesta do a zo zamestnania (s potvrdením od zamestnávateľa), -cesta na a z očkovania a testovania na COVID-19, - cesta do a z jaslí a škôl,- pobyt v prírode v rámci okresu, - pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst, - cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu, ak je na to odkázaná, -za účelom zdravotnej starostlivosti (aj pre doprovod blízkej osoby), - nevyhnutné služby - (okienkový predaj gastro prevádzok, výdajne e-shopov, pošta, banky, poisťovne, čistiarne a práčovne, autoservisy STK, kľúčová služba, optiky, servis telefónnych zariadení, kúpele zo zdravotných dôvodov), - cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk