Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ v Starej Ľubovni vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa.

K stiahnutiu