Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 obec Chmeľnica zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a rovnako aj na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obecchmelnica@slnet.sk