Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019 rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020. Rozhodnutie o vyhlásení volieb uverejnené 5.11.2019 v Zbierke zákonov SR je v prílohe. Obec podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

K stiahnutiu