Voľby do EP 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25.05.2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebná miestnosť : Kultúrny dom Chmeľnica, 064 01 Chmeľnica 103. E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obecchmelnica@slnet.sk Dôležité informácie: www.minv.sk/

K stiahnutiu