VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD 15.5.2018 od 10,00 hod do 16.5.2018 do 12,00 hod.

V dňoch 15.5.2018 od 10,00 hod do 16.5.2018 do 12,00 budete môcť odovzdať veľkoobjemový odpad v obci. Kontajnery budú umiestnené na obvyklých miestach v obci. Elektroniku je zakázané hádzať do kontajnerov. Môžete ju priniesť ku kontajneru, ktorý je umiestnené pri kotolni obecného úradu. Odpad hádžte výlučne do kontajnerov!