Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2020

Obec Chmeľnica v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Chmeľnica za rok 2020 je 20,10 %. Celú informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nájdete v prílohe.

K stiahnutiu