Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014, Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v sobotu 15. novembra 2014. Bude sa voliť starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva.

Starosta obce menuje v zmysle § 11a, ods. 2, písm. c) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  zapisovateľku Miestnej volebnej komisie Obce Chmeľnica pre Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014.

K stiahnutiu