Termíny vývozu separovaného zberu a zmesového KO v r. 2019

Vážení občania! Oznamujeme Vám, že vývoz zmesového komunálneho odpadu v našej obci sa bude v roku 2019 vykonávať rovnako ako minulý rok - v párnych týždňoch vo štvrtky. Termíny vývozu separovaného zberu druhotných surovín ako aj dátumy vývozu zmesového KO v r. 2019 nájdete tu v prílohe, prípadne si kalendárik s termínmi vývozov môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

K stiahnutiu