Rozhodnutie VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Územné rozhodnutie pre Prvú internetovú, s.r.o. Továrenská 32,064 01 Stará Ľubovňa na stavbu FTTH Chmeľnica za účelom rozšírenia a skvalitnenia možnosti pripojenia na internet

K stiahnutiu