Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni okrem iných dôvodov, i z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia a vzniku nových ohnísk v súvislosti s narastajúcim zvýšeným výskytom ochorení COVID-19 na území okresu Stará Ľubovňa - verejnou vyhláškou oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Uvedené Rozhodnutie je v prílohe.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk