PRÍSNY ZÁKAZ vyvážať akýkoľvek odpad na KOMPOSTOVISKO!

Na kompostovisko je povolené vyvážať lístie, trávu a kroviny! Z vriec je nutné  lístie a trávu vysypať!  Za vývoz tuhého odpadu na kompostovisko hrozí pokuta!

Kto to na kompostovisko zaviezol, nech si to upracie! Keď niekto z občanov pozná vinníka, nech to príde nahlásiť na obecný úrad!