Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a. s. Košice oznamuje našim občanom, že bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci aj dňa 4. septembra 2017 od 7:10 h do 16:10 h, z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.