POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

Ing. Štefan Šimský, starosta obce Chmeľnica v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Chmeľnica, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2014 /v nedeľu/ o 15,00 hod v sále kultúrneho domu obce Chmeľnica.