Pozvánka na zasadnutie OZ v Chmeľnici

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2021 o 19.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Chmeľnici. Z dôvodu dodržania protiepidemických opatrení (COVID-19) bude rokovanie obecného zastupiteľstva prebiehať bez prítomnosti verejnosti.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk