Pozvánka na zasadnutie OZ

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce, zvoláva na utorok 23.6.2015 o 19,00 hodine zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Chmeľnica so začiatkom o 19,00 hodine v priestoroch obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

K stiahnutiu